Καταγγελίες σοκ για τα γενόσημα φάρμακα, για την τιμολόγηση των φαρμάκων, για τις πλαστές συνταγές και για τις παράλληλες εξαγωγές, κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών Φαρμακευτικών και συναφών Επαγγελμάτων, χρεώνοντας τα λάθη και τις παραλείψεις στις κατά καιρούς ηγεσίες του υπουργείου Υγείας.