Σελιδες

Sunday, May 13, 2012

Michael Mross: Συντεταγμένη έξοδος από το ευρώ ή άτακτη διάλυση της ευρωζώνης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση

No comments:

Post a Comment