Σελιδες

Wednesday, November 23, 2011

Ο Μητσοτάκης το 1964 ανεγνώρισε το προπολεμικό χρέος της Ελλάδος δίδοντας 160% επιπλέον στους ξένους δανειστάς....

No comments:

Post a Comment