Σελιδες

Monday, March 19, 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΝΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η χώρα μας βιώνει καθεστώς ιμπεριαλιστικής εισβολής και ξένης κατοχής με πρωτοφανή λεηλασία του λαού, του εθνικού πλούτου και της Οικονο-μίας της. Οδηγείται σε εθνική καταστροφή αντίστοιχη με εκείνες του 1922 και 1940 - 1944. Είναι επιτακτική ανάγκη αφενός να σταθεί στα πόδια της και να ανακάμψει και αφετέρου, όπως και στο παρελθόν, να συμβάλλει στην ανατροπή της «νέας Ιεράς Συμμαχίας» που απειλεί όλους τους λαούς της Ευρώπης.

Είναι επιτακτική ανάγκη οι δυνάμεις του Ελληνικού οικονομικού και πο-λιτικού κατεστημένου που μας οδήγησαν εδώ να απομακρυνθούν το ταχύτερο από την διακυβέρνηση του τόπου πράγμα το οποίο - εάν εξουδετερωθεί ο ισχύον καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος - είναι εφικτό δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού τάσσεται ανεπιφύλακτα προς την κατεύθυνση αυτή.
Είναι επομένως καθήκον και ευθύνη κάθε συνεπή αντιμνημονιακού πολιτικού σχηματισμού, συλλογικότητας και πολίτη να ενωθεί σε μία κοινωνική και πολιτική συμμαχία αγώνα σε όλα τα επίπεδα για την επιβίωση του λαού και της χώρας.

Ιδιαίτερα ενόψει προκήρυξης εκλογών να συγκροτήσει κοινό Ψηφοδέλτιο διατηρώντας ο καθένας την διαφορετική πολιτική οντότητα, φυσι-ογνωμία και ονομασία του αλλά κρατώντας έξω απ΄ την κοινή εκλογική Διακή-ρυξη και απ΄ την επωνυμία του Ψηφοδελτίου τις προγραμματικές διαφορές και την ονομασία του. Είναι καθήκον όλων:
Η συγκρότηση μιας μεγάλης εκλογικής συμπαράταξης από τον προδομένο κόσμο της λαϊκής Δεξιάς και της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ έως την αντικαπιταλιστική Αριστερά με στόχο την ήττα του τρικομματισμού και των εφεδρειών του και την ανάδειξη λαϊκής - πατριωτικής Κυβέρνησης σωτηρίας.

Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο σύμπτωσης πολιτικών θέσεων και αρχών ικανών να αναστρέψουν την πορεία κατάρρευσης και Χρεοκοπίας:
1)Καταγγελία όλων των διεθνών Δανειακών Συμβάσεων και των Μνημο-νίων από την άνοιξη του 2010. Κατάργηση όλων των εφαρμοστικών νόμων και των νόμων που έπληξαν κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και κατακτή-σεις, περιέκοψαν μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, συντάξεις κ.ά. και επέβα-λαν υπέρμετρη φορολογία κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ.5 ,17 και 78 παρ.2 του Συντάγματος. Απομάκρυνση της Τρόικας. Επανατοποθέτηση της διεθνούς θέσης της χώρας, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και συνεργασία με την Ρωσία και χώρες του BRIC.
2)Απαγγελία κατηγορίας σε όσους (μέλη Κυβερνήσεων και Διοικήσεων Ορ-γανισμών) από τον Μάιο του 2010 υπέγραψαν μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους και δυσφήμησαν έντεχνα τη χώρα ώστε να δικαιολογηθεί η εμπλοκή ξένων δυνάμεων και εξωθεσμικών παραγόντων στη διακυβέρνησή της παρα-βιάζοντας το θεμέλιο του πολιτεύματος που είναι η Λαϊκή Κυριαρχία σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του Συντάγματος.

3)Στάση Πληρωμών σε συνδυασμό με την Διαγραφή του επαχθούς, διπλά εξοφλημένου «Χρέους» και αξιοποίηση της Επιτροπής Λογιστικού (Εξαιρού-νται ομόλογα που βρίσκονται σε Ταμεία Εργαζομένων και σε μικροκαταθέτες). Διεκδίκηση των Πολεμικών Αποζημιώσεων και του Κατοχικού «Δανείου».
Ανάκτηση τoυ δικαιώματος άσκησης οικονομικής πολιτικής από τη χώρα και λήψη μέτρων για τη δημιουργία νομισματικής ρευστότητας όπως έγινε και αλ-λού (Ιρλανδία) ώστε να τεθεί τέλος στον σημερινό κατήφορο και να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για ανάκαμψη - καμία θυσία για το ΕΥΡΩ! Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των πρώην ΔΕΚΟ.

4)Υπεράσπιση και στήριξη του λαϊκού εισοδήματος και της Πραγματικής Οικονομίας. Άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερο-γενούς Παραγωγής. Αντιμετώπιση του μεταπρατισμού, εναλλακτικές μορφές Ανάπτυξης. Στήριξη μορφών συλλογικής διαχείρισης, όπως συνεταιρισμών, ομαδικών καλλιεργειών, δημοτικών και δημοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Αξιοποίηση του συνόλου του εθνικού πλούτου, ορυκτού και υποθαλάσσιου, (όπως καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες) υπέρ του έθνους και του λαού. Προστασία της Δημόσιας Περιουσίας. Λαϊκή κινητοποίηση για τη γη, την στέγη, το κλίμα και τους φυσικούς πόρους, την αγροτική αναδιάρθρω-ση και τη διατροφική επάρκεια.

5)Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Αποκατάσταση του ρόλου της Αστυνομίας στην πάταξη της εγκληματικότητας αντί της καταστολής των εξεγερμένων Ελλήνων και καταγγελία της Σύμβασης Δουβλίνο 2. Κατάθεση πρότασης Συνταγμα-τικής Αναθεώρησης που θα περιέχει μεταξύ άλλων θεσμούς λαϊκής παρέμ-βασης και συμμετοχής όπως αρνησικυρία - βέτο, δημοψηφίσματα, ανά-κληση βουλευτών κ.ά. Συνταγματική καθιέρωση απόλυτα αναλογικού εκλο-γικού συστήματος.

No comments:

Post a Comment