Σελιδες

Wednesday, October 5, 2011

OCTOBER 15TH - UNITED FOR #GLOBALCHANGE

Λαοί του κόσμου ξεσηκωθείτε Ενωμένοι για μια Παγκόσμια Αλλαγή.


Στις 17 του Σεπτέμβρη η αγανάκτηση έγινε παγκόσμια, όμως στις 15 του Οκτώβρη, θα κινηθούμε σε ένα εντελώς νέο επίπεδο δράσεων.
Κινητοποιήσεις σχεδιάζονται σε όλο τον πλανήτη.
Εσύ πού θα είσαι?

On #sept17, indignation went global, but on #15oct, we will take it to a whole new level.
Actions are being planned all across the world.
Where will you be?

Στις 15 Οκτωβρίου, άτομα από όλο τον κόσμο θα βγουν στους δρόμους και τις πλατείες.
Από την Αμερική ως την Ασία, από την Αφρική ως την Ευρώπη, ο κόσμος ξεσηκώνεται για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του και να απαιτήσει μια αληθινή δημοκρατία.
Τώρα ήρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι σε μια παγκόσμια, ειρηνική διαμαρτυρία.
Οι κυβερνήσεις λειτουργούν για το όφελος των λίγων, αγνοώντας τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας και το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος που πληρώνουμε όλοι.
Αυτή η ανυπόφορη κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Ενωμένοι σε μια φωνή, θα δείξουμε στους πολιτικούς και την οικονομική ελίτ που υπηρετούν, ότι εμείς, ο λαός, θα αποφασίσουμε για το μέλλον μας.
Δεν είμαστε εμπορεύματα στα χέρια των πολιτικών και τραπεζιτών που δεν μας αντιπροσωπεύουν.
Στις 15 Οκτωβρίου, θα συναντηθούμε στους δρόμους για να ξεκινήσουμε την παγκόσμια αλλαγή που θέλουμε.
Θα διαδηλώσουμε ειρηνικά, θα μιλήσουμε και θα οργανωθούμε, μέχρι να το καταφέρουμε.
Ήρθε η ώρα να ενωθούμε. Ήρθε η ώρα να μας ακούσουν.
Λαοί του κόσμου, ξεσηκωθείτε στις 15 Οκτωβρίου!

On October 15th people from all over the world will take to the streets and squares.
From America to Asia, from Africa to Europe, people are rising up to claim their rights and demand a true democracy.
Now it is time for all of us to join in a global non violent protest.
The ruling powers work for the benefit of just a few, ignoring the will of the vast majority and the human and environmental price we all have to pay.
This intolerable situation must end.
United in one voice, we will let politicians, and the financial elites they serve, know it is up to us, the people, to decide our future.
We are not goods in the hands of politicians and bankers who do not represent us.
On October 15th, we will meet on the streets to initiate the global change we want.
We will peacefully demonstrate, talk and organize until we make it happen.
It's time for us to unite. It's time for them to listen.
People of the world, rise up on October 15th!

Σελίδες που θα βρείτε πληροφορίες για τις Παγκόσμιες κινητοποιήσεις στις 15 του Οκτώβρη.
website 15 October
http://15october.net/
website takethesquare.net
http://takethesquare.net/el/
List of events
Ressources Kit
International Support 15O/DRY FB WorldRevo​lutionNow

News-Other Sites-International mobilization
IT’S TIME FOR US TO UNITE.
IT’S TIME FOR THEM TO LISTEN.
PEOPLE OF THE WORLD, RISE UP.

No comments:

Post a Comment