Σελιδες

Friday, January 27, 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Κ.Ο.Ε.Σ. - 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΚΚΙ - Ιανουάριος 2012

Η κυβέρνηση Παπανδρέου κατέρρευσε από το λαϊκό κίνημα της μαζικής παρέμβασης του λαού στις παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι Γερμανοί επικυρίαρχοι και το δοσίλογο οι-κονομικό και πολιτικό καθεστώς που τους υπηρετεί αναγκάσθηκαν να θυσιάσουν το χαρτί της δικομ-ματικής εναλλαγής που σταθεροποιούσε το πολιτικό σύστημα και καθόριζε για δεκαετίες τις τύχες της χώρας και προχωρώντας στην ουσία (όπως διετύπωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ) σε δημοκρατική εκτροπή, να αναβάλουν τις εκλογές που απαιτούσε η δυσαρμονία του λαϊκού αισθήματος με την σύνθεση της Βουλής και να διορίσουν την κυβέρνηση Παπαδήμου.
Αναγκάσθηκαν να «ρίξουν στη φωτιά» όλες τις εφεδρείες τους (ΝΔ,ΛΑΟΣ κ.ά.) πριν ακόμη ανοίξουν τον κρίσιμο κύκλο της «Αναδιάρθρωσης» του «Χρέους» μέσα από τον οποίο, όπως επεσήμανε από τον Μάιο του 2011 το ΔΗΚΚΙ, θα επιχειρηθεί η βίαιη ώθηση προς την τελική Πτώχευση και Χρεοκοπία και μαζί σε μια ιστορικών διαστάσεων οικονομική λεηλασία του λαού και της χώρας.

Ωστόσο η εναλλαγή που προωθήθηκε με την κυβέρνηση Παπαδήμου ενώ κατάφερε να αναστείλει την επανεκκίνηση του κινήματος των πλατειών και των εξεγερσιακών φαινομένων που παρουσιάσθη-καν όλη την προηγούμενη περίοδο δεν μπόρεσε να σταθεροποιήσει το πολιτικό καθεστώς του δοσι-λογισμού και της ξένης κατοχής.
Το ΠΑΣΟΚ το οποίο αποτελεί τον κύριο πυλώνα της τρικομματικής κυβέρνησης εξακολούθησε να χάνει την πολιτική του επιρροή κινούμενο σε ποσοστά επιπέδου 1974, ενώ η ΝΔ παρά το θέατρο σκιών των υποτιθέμενων αποστάσεων από τις κυβερνητικές αποφάσεις εκτιμάται πως κινείται σε ποσοστά πολύ κατώτερα των χειρότερων μεταπολιτευτικών στιγμών της (1981, 2007), σε ποσοστά τα οποία στην πραγματικότητα δεν απέχουν πολύ από μια εκλογική συντριβή και ακυρώνουν την διε-λκυστίνδα της δικομματικής εναλλαγής.
Βρισκόμαστε επομένως σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό σύστημα του δοσιλογισμού και της ξένης κατοχής ενώ καλείται να διεκπεραιώσει την τελική έφοδο της Αναδιάρθρωσης και της ανε-ξέλεγτης Χρεοκοπίας και να συγκρουστεί μετωπικά με τον λαό αναβιώνοντας το «δόγμα του σοκ» που εφαρμόστηκε στην Αργεντινή, την Χιλή κ.ά. δεν διαθέτει μια στοιχειώδη πολιτική νομιμοποίηση, δεν διαθέτει μια στοιχειώδη προοπτική σταθερότητας. Επιβιώνει και κινείται κυρίως λόγω του ότι δεν έχει συγκροτηθεί το «αντίπαλο δέος» που θα θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τον κατεπείγοντα στόχο μιας Νέας Εξουσίας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουν «όπως ο διάβολος το λιβάνι», κατά την έκφραση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τις εκλογές και επιχειρούν με την εικόνα και τις εντυπώσεις της πρότε-ρης πολιτικής τους επιρροής να περάσουν τον κρίσιμο κάδο της Αναδιάρθρωσης (PSI) και της νέας δανειακής σύμβασης, η οποία, πέραν της κατοχύρωσης του Αγγλικού δικαίου με ό,τι αποτροπιαστικό αυτό συνεπάγεται για τον τόπο, θα συνοδευθεί σχεδόν ταυτόχρονα με νέο Μνημόνιο, με πολυνομο-σχέδια και εφαρμοστικούς νόμους και διατάγματα που δεν μπορεί να αντέξει η Ελληνική και καμία άλλη κοινωνία.
Θα συνοδεύεται από την κατάργηση της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, καρατόμηση των επικουρικών συντάξεων και γενικότερα μειώσεις των πραγματικών αποδοχών κατά 50% και εκτίναξη της πραγματικής ανεργίας σε ποσοστά υψηλότερα του 30%. Και μόνο το τελευταίο είναι ικανό να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα επιφέρουν θραύση της εσωτερικής Αγοράς και ανεξέλεγκτη Χρεοκοπία πριν ακόμη εφαρμοσθεί το PSI το οποίο μέσω κυρίως της διάλυσης των Ασφαλιστικών Ταμείων θα εξωθεί επίσης προς το «πι-στωτικό γεγονός» και την ανεξέλεγκτη Χρεοκοπία.
Η προώθηση της εξέλιξης αυτής η οποία γίνεται συντονισμένα και με κάθε μέσον είναι αναγκαία για να αιτιολογηθεί και η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων αλλά και να εκκινηθεί η αναγκαστική περαιτέρω υπερχρέωση των νοικοκυριών (εφόσον δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα νέα χαράτσια) και η υποθήκευση των μικρο-ιδιοκτησιών (κατοικίες) με όρους οι οποίοι προοπτικά θα τις πα-ραδίδουν - μέσω των τραπεζών - στους πολυεθνικούς, κυρίως Γερμανικούς, οικονομικούς κολοσ-σούς.
Η κατάσχεση των καταθέσεων θα παρουσιασθεί ως αντάλλαγμα για την παραμονή της χώρας στο ΕΥΡΩ (εφόσον δεν θα μπορεί να γίνει υποτίμηση), αλλά και αν ακόμη το σχέδιο αυτό ναυαγήσει και επιλεγεί η αποβολή από το ΕΥΡΩ, δεν θα πρόκειται σε καμία περίπτωση για εθνικό νόμισμα. Θα πρόκειται για την επιβολή ενός Κατοχικού νομίσματος, ενός νομίσματος της Μέρκελ και του Σόϊμπλε (ΕΥΡΩ-δραχμή)ο σκοπός του οποίου θα είναι, μέσω της υπερ-υποτίμησής του να επέλθει η απαξίωση των καταθέσεων και των οικονομιών των νοικοκυριών.
Τίθεται επομένως θέμα επιβίωσης του λαού και επιβίωσης της χώρας. Τίθεται παράλληλα θέμα εθνι-κής άμυνας γιατί η αποψίλωση των ενόπλων δυνάμεων που επιτελείται ακόμη και στον τομέα του αν-θρώπινου δυναμικού με το πρόσχημα της εξοικονόμησης πόρων δεν πρόκειται να μείνει ανεκμετάλ-λευτη από τον Αμερικανοτουρκικό παράγοντα. Η αντίληψη που θέλει τον Αμερικανοτουρκικό παρά-γοντα ευγενικό ή αδιάφορο απέναντι στην δική μας κρίση είναι πολιτικά αφελής, ανιστόρητη και εθνικά επικίνδυνη.
Τίθεται κατά συνέπεια άμεσα το ζήτημα της δημιουργίας ενός Ελληνικού Απελευθερωτικού Μετώ-που (Νέου ΕΑΜ) το οποίο χωρίς να αποτελεί κόμμα ή ψηφοδέλτιο καθόδου σε εκλογές θα συμπα-ρατάξει, θα ενώσει και θα οργανώσει σε κατεύθυνση Ανατροπής όλους τους μαχόμενους Έλληνες ανεξαρτήτως προηγούμενης πολιτικής διαδρομής, εκτός από τις ηγεσίες του τρικομματισμού και της κεντρο-αριστεράς με σκοπό την ανατροπή του PSI, της νέας δανειακής σύμβασης και της κυρί-αρχης «πολιτικής τάξης».
Τίθεται σε συνδυασμό με το προηγούμενο επειγόντως το θέμα της επανασύστασης των κινημάτων των πλατειών με επίκεντρο το Σύνταγμα και των πολύμορφων δράσεων (μπλοκάρισμα των χαρα-τσιών κ.ά.) σε κάθε σημείο της χώρας, αυτή την φορά με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο με σκοπό την Εξέγερση του λαού και το άνοιγμα του δρόμου για την Απελευθέρωση και τη Νέα Εξου-σία.
Τίθεται τέλος θέμα Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης με βάση το αρθρ. 120 του Συντάγματος για την παρέμβαση του λαού και την ακύρωση της δημοκρατικής εκτροπής και της πολιτικής δικτατορίας που συνιστά η κυβέρνηση Παπαδήμου.
Η προσπάθεια για ένα Νέο ΕΑΜ χρειάζεται να είναι ευρύτερη, να προσπερνά τα όρια της αριστεράς και να αγκαλιάζει κάθε μαχόμενο Έλληνα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται να απαντά με σα-φήνεια και καθαρότητα στα καίρια ζητήματα της ξένης κατοχής και της διακυβέρνησης της χώρας. Διαφορετικά θα καταλήξει σε γράμμα κενό περιεχομένου και σε «ενότητα τύπου κεντρο-αριστεράς», σε ενότητα τύπου ΔΗΜ.ΑΡ. δηλαδή σε ενότητα που αποσυσπειρώνει αντί να μαζικοποιεί και δεν εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο από την προσφορά ενός άλλοθι για την προσπέλαση και την νομή της εξουσίας.
Η συμβολή και ο πρωταγωνιστικός μας ρόλος σε ένα τέτοιο κίνημα σε ολόκληρη τη χώρα ιδίως λόγω της έγκαιρης διατύπωσης και επεξεργασίας αυτής της πρότασης αλλά και της επένδυσής της με θέσεις που μπορούν να συσπειρώσουν και να εγείρουν μια νέα εθνική λαϊκή ενότητα και μια ισχυρή δυναμική θεωρούμε ότι και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ήττα του τρικομματισμού και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία παρουσία του ΔΗΚΚΙ και του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν.
Στις Θέσεις της για το 5ο Συνέδριο του ΔΗΚΚΙ τον Μάιο του 2011, τις οποίες σήμερα καλούμαστε να επαναβεβαιώσουμε και να συνοψίσουμε σε Κάλεσμα - Διακήρυξη προς τον Ελληνικό λαό, η Κεντρική Επιτροπή έλεγε:
«Με τη συμφωνία της 23ης Απριλίου του 2010 η Ελλάδα μετατρέπεται σε κράτος υπό ξένη κατοχή, κατοχή όχι μόνο οικονομική, κατοχή κατεξοχήν πολιτική εφόσον οι τελευταίοι θύλακες άσκησης πολιτικής που αποτελούσαν και το αντικείμενο των εθνικών εκλογών όπως η δημοσιονομική πολιτική, η πολιτική των δημοσίων επενδύσεων κ.ά. αλλά και οι αρμοδιότητες του κοινοβουλίου, ο εθνικός πλούτος και τα δημόσια αγαθά εκχωρούνται.
Προκειμένου να διασφαλίσουν την συνέχεια του ΕΥΡΩ και του καρτέλ των Ελληνικών τραπεζών η άρχουσα τάξη και το διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώς της τελευταίας 20/ετίας παραχώρησαν το δικαίωμα της εθνικής κυριαρχίας και κατά συνέπεια και το δικαίωμα της λαϊκής κυριαρχίας και τις τύχες της χώρας και του λαού της.
Με όχημα το Δημόσιο Χρέος, ιδεολογία την υποτέλεια σε «υπερεθνικούς» - στην πραγματικότητα ιμπεριαλιστικούς - Οργανισμούς και πιλότο την διασφάλιση της συμμετοχής της στο ΕΥΡΩ και την ΟΝΕ, η χώρα απαξιώνεται ολοκληρωτικά για να συρθεί σε υποβιβασμό σε τριτοκοσμική χώρα, σε υπόδειγμα κοινωνικού Μεσαίωνα, κατακερματισμένη ζώνη εμπορικής εκμετάλλευσης και «χώρο ευζωίας» για τη Δύση.
Στις 22/10/2009, λίγο μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αφαίρεσε δικλείδες ασφαλείας στην διάθεση των Ελληνικών Ομολόγων (μετατροπή του Τ+3 σε Τ+10 ) ενέργεια την οποία συνόδεψε με την εσκεμμένη καθυστέρηση νέου δανεισμού και τις δηλώσεις του πρωθυ-πουργού περί «βυθιζόμενου Τιτανικού, βουλιάζουμε κ.λ.»
Αποτέλεσμα ήταν η χώρα να χάσει κάθε πιστοληπτική ικανότητα να καταστεί λεία των χρηματιστικών Οίκων και του Ευρωπαϊκού Βορρά, ο οποίος για να καλύψει δικές τις του ανάγκες από την Μεγάλη Κρίση του καπιταλιστικού συστήματος που ξέσπασε το 2008, απαιτεί τώρα όλη την υπεραξία, τον πα-ραγόμενο πλούτο και τον «εθνική περιουσία» των χωρών του Νότου.
Τα ελλείμματα και η «κρίση χρέους» που εμφανίζει ο «Ευρωπαϊκός Νότος» δεν είναι παρά τα πλεονάσματα τα οποία εμφανίζει «αδικαιολόγητα» και εν μέσω κρίσης η Γερμανία. Αυτή είναι μια καίρια πτυχή για να κατανοήσει κανείς την ειδικότερη «κρίση χρέους» την οποία αντιμετωπίζει - μέσα στο γενικότερο σκηνικό της καπιταλιστικής κρίσης - η χώρα μας και η οποία απειλεί την ίδια την ύπαρξη και την πορεία της ως ανεξάρτητο «εθνικό κράτος» και ως μια από τις οικονομικά ανεπ-τυγμένες έως τώρα κοινωνίες της Δύσης.
Η καθυστέρηση δανεισμού το 2009, η μετατροπή του Τ3 σε Τ10 και η χαλκευμένη, τεχνητή διόγκωση του Δημόσιου Ελλείμματος του 2009 από τη κυβέρνηση Παπανδρέου (ενέργειες τις οποίες δυστυχώς μόνο το ΔΗΚΚΙ και σποραδικές περιπτώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έγκαιρα κατήγγειλαν) ήταν μοιραί-ες για τη χώρα.
Πυροδότησαν την υπόθεση του «χρέους» αποδεικνύοντας ότι η «κρίση του χρέους» δεν είναι παρά το πολιτικό όχημα για την εφαρμογή και σε χώρες της Ε. Ένωσης και της Δύσης του περίφημου φα-σιστικού «δόγματος του σοκ» το οποίο δοκιμάστηκε παλαιότερα στον 3ο κόσμο και οδήγησε σε ολική καταστροφή χώρες όπως η Αργεντινή και η Χιλή.
Σήμερα, η Ελλάδα έχει καταστεί το διεθνές υπόδειγμα και ο προπομπός για την επιβολή του νέου Μεσαίωνα και του σκοταδισμού με τον οποίο η «Ιερά Συμμαχία» ΗΠΑ-Ε. Ένωσης πολιτεύεται στην Μεγάλη Κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Κατά μιαν αναλογία με την Ιερά Συμμαχία του 19ου Αιώνα και με την επιδρομή του ναζισμού το 1940-΄44, η χώρα καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το πρώτο μεγάλο κύμα από την λαίλαπα ενός νέου ολοκληρωτισμού.
Στο όνομα ενός αμφιβόλου μέλλοντος ΕΥΡΩ και της συμμετοχής της οικονομικής της ελίτ στο club της Παγκοσμιοποίησης η Ελλάδα καλείται να καταβάλλει ως αντίτιμο όλη τη μεταπολεμική της Ανάπτυξη και ανυπολόγιστη εκροή κεφαλαίων και εθνικού πλούτου αποκτημένων από την συνεχή παραγωγική προσπάθεια του λαού.
Στο όνομα ενός - στην πραγματικότητα - διπλά εξοφλημένου χρέους, αναλογικά όχι υψηλότερου από χρέη άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, χρέους αντίστοιχα του οποίου πολλές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν επιτυχώς με Στάση Πληρωμής προς τους δανειστές και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους, χρέους μικρότερου από το «Κατοχικό Δάνειο» και τις πολεμικές αποζημιώσεις που μας οφείλει η Γερμανία, η χώρα καταδικάζεται στην διάλυση του εργασιακού και παραγωγικού της ιστού, στην κατάργηση της Μεσαίας Τάξης και τελικά στην Πτώχευση και Χρεοκοπία.
ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ-ΝΔ-Κεντροαριστερά και το «βαθύ κράτος» της συγχορδίας των media το οποίο έχει υποκαταστήσει από το ΄89 τους πολιτικούς θεσμούς, την πνευματική και τη δημόσια ζωή και ασκεί την πραγματική πολιτική διαχείριση του τόπου αλλά και διαβρωμένα «μεσαία στρώματα» τα οποί-α παρήχθησαν από το Κράτος και το διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώς της τελευταίας 20-ετίας πα-ρουσιάζουν το Μνημόνιο και την σπείρα του ΔΝΤ ως μονόδρομο, ορισμένοι μάλιστα εξ΄ αυτών (Μπακογιάννη, Λοβέρδος κ.ά.) και ως ευλογία για τον τόπο.
Σκόπιμα, συγχέουν την Μονομερή Διαγραφή και την Στάση Πληρωμής του «χρέους» με την Πτώχευση και την… στάση πληρωμών από το Κράτος για να εμφανίσουν ότι δήθεν η Στάση Πληρωμής δεν οδη-γεί σε απαλλαγή του μεγάλου μέρους του χρέους όπως έγινε στη Ρωσία, στην Αργεντινή, στην Βενε-ζουέλα, πρόσφατα στην Ισλανδία κ.ά. αλλά σε… μη καταβολή των μισθών και Χρεοκοπία. Αποκρύ-πτουν βέβαια το γεγονός ότι με τα νέα δάνεια πληρώνονται αποκλειστικά και μόνο οι δόσεις των προηγούμενων δανείων και όχι οι μισθοί και οι άλλες υποχρεώσεις του κράτους!
Ταυτόχρονα θεωρούν ότι η παραμονή μας στην «ζώνη του ΕΥΡΩ» η οποία αποδεκάτισε την εγχώρια Παραγωγή και σε συνδυασμό με την ΚΑΠ και την Αγροτική Οικονομία, μετέτρεψε τη χώρα σε «χώρο εισαγωγών», εξέθρεψε μέσω του αναγκαστικού δανεισμού από την διεθνή αγορά το «χρέος» και απαγορεύει μέσω του «Συμφώνου για το ΕΥΡΩ» την εφαρμογή κάθε άλλης πολιτικής, είναι ωφέλιμη για τον τόπο.
Η σημερινή «πολιτική τάξη πραγμάτων», ο δοσιλογισμός, η κατάπτωση της κυρίαρχης πολιτικής σε υποχείριο των χρηματιστικών ελίτ αλλά και η γενικότερη πολιτισμική και ηθική αδράνεια και πα-ρακμή που μετέφερε ο Νεοφιλελευθερισμός και η δίδυμή του Παγκοσμιοποίηση σε ικανά τμήματα του λαού δεν θα ήσαν εύκολα εφικτές χωρίς τον παροπλισμό του «εθνικού κράτους». Χωρίς τον αφοπλισμό ενός ολόκληρου έθνους και ενός λαού με το κλείδωμα της πορείας της χώρας στον «αυτόματο πιλότο» της Ευρωπαϊκής Ιδέας, της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ.
Η Ευρωπαϊκή Ιδέα λειτούργησε ως νέα, οικονομική αυτή την φορά, «Μεγάλη Ιδέα» της ξενόδουλης Ελληνικής οικονομικής ελίτ που επισκίασε, εκτόπισε και δίωξε κάθε περιθώριο παραγωγής ιδεολο-γίας, πολιτικής και άμυνας την οποία παρείχε το «εθνικό κράτος» και διασφάλιζε έως τώρα την υπόσταση της χώρας.
Εδώ εντοπίζονται οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης που πλήττει με ξεχωριστή - κατά παγκόσμια από-κλειστικότητα - σφοδρότητα τη χώρα μας εν΄ μέσω της γενικότερης καπιταλιστικής κρίσης, οδηγώ-ντας την σε δρόμους «ολικής κατάρρευσης και καταστροφής» πριν ακόμη εκδηλωθεί το γενικευ-μένο κραχ των οικονομιών της Δύσης.
Εδώ εντοπίζεται και η αιτία του άκρατου κοσμοπολιτισμού και του ενδοτισμού ο οποίος καταλήγει στην υπονόμευση και την διάρρηξη της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας στην ζώνη «Κύπρος - Αιγαίο - Θράκη» και στα Βόρεια σύνορά μας και απαιτεί την εκρίζωση της γλώσσας της ιστορίας και του Πολιτισμού μας.
Η κρίση αξιοποιείται μάλιστα για να εμφυτευθούν αισθήματα ενοχής και αναξιότητας στον Ελληνι-κό λαό. Να του μεταφερθεί η αίσθηση ότι είναι τάχα υπόλογος, ότι είναι «από την φύση του» φυγόπονος, διεφθαρμένος, ανίκανος να οργανώσει τα «του οίκου του» και επιπλέον ταραξίας, ρατσιστής και εθνικιστής και για όλα τούτα θα πρέπει να εκχωρήσει πλέον και τυπικά στο Πρυτα-νείο του Βερολίνου την διοίκηση της χώρας με την διαμεσολάβηση μιας ολιγαρχίας των «ειδικών» και των «αρίστων».
Ότι θα πρέπει - στις συνθήκες της Παγκοσμιοποίησης - να ρευστοποιήσει και να καταργήσει τα σύ-νορά του. Να συνδιαλλαγεί και να παραδώσει σε φασιστοειδή της ιμπεριαλιστικής Νέας Τάξης και σε εγκληματίες πολέμου τύπου Νταβούτογλου, Γκρούεφσκι, Θάτσι κ.λ.π. την εθνική του κυριαρχία και την εθνική του ταυτότητα στο Αιγαίο, τη Θράκη και τα Βόρεια σύνορά του εφόσον αυτοί (καθ΄ υπόδειξη και στήριξη των ΗΠΑ) διεκδικούν «συμφέροντα και ενδιαφέροντα» εντός του εθνικού του χώρου και ότι τάχα αυτό απαιτεί η συνεργασία και η φιλία των λαών!
Ότι θα πρέπει επιπλέον η χώρα του να μετατραπεί σε διεθνές κέντρο διέλευσης, «αποθήκευσης» και εξανδραποδισμού εκατομμυρίων σύγχρονων δούλων που διακινεί οργανωμένα προς την Δύση το διεθνές δουλεμπόριο μέσω του Τουρκικού «κράτους του Σουσουρλούκ», του Τουρκικού στρατού και της Τουρκικής μαφίας.
Ότι - στις συνθήκες της Παγκοσμιοποίησης - είναι αδιανόητο και δήθεν τεχνικά αδύνατον η Ελλάδα να ελέγξει τα σύνορά της και επομένως πρέπει σταδιακά να εποικισθεί (όπως η κατεχόμενη Β. Κύ-προς) από πλειοψηφίες αλλοδαπών εργαζομένων οι οποίοι μη γνωρίζοντας που ακριβώς βρίσκο-νται και για πόσο θα βρίσκονται εδώ, θα εναλλάσσονται κάτω από Μεσαιωνικές συνθήκες εργασί-ας και αμοιβές και θα χρησιμοποιούνται μέσω της επίκλησης των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και μέσω των ιμπεριαλιστικών «υπερεθνικών» Οργανισμών (κατ΄ αναλογία με ό,τι έκανε στο Κόσσοβο ο ΟΗΕ) για τον έλεγχο και την διάλυση αυτού του τόπου.
Το Βερολίνο, το οποίο αναφέρθηκε πριν, υπήρξε - όλα αυτά τα χρόνια - το Πρυτανείο της διαφθο-ράς και του εκμαυλισμού (Siemens, C4i, Αεροδρόμιο, Υποβρύχια κ.ο.κ.) της «πολιτικής τάξης» που κληροδότησε η Μεταπολίτευση και ακριβέστερα της «πολιτικής τάξης» που επικράτησε μετά τις μεγάλες διεθνείς και εσωτερικές αλλαγές που συνέβησαν το 1989-1990 και εδραιώθηκε κατά την οκταετία Σημίτη.
Η Γερμανία προήγαγε τον εκμαυλισμό και την διαφθορά της Ελληνικής «πολιτικής τάξης» του 1989 προετοιμάζοντας την κατάληψη και κατοχή της Ελληνικής επικράτειας, επιδιώκοντας έτσι να συμ-μετάσχει ισότιμα με τον άξονα ΗΠΑ - Τουρκίας στον τελικό διαμοιρασμό του εθνικού πλούτου και των ιματίων της χώρας ο οποίος είχε προαποφασισθεί από την πτώση της ΕΣΣΔ και την άνοδο της ιμπεριαλιστικής Νέας Τάξης πραγμάτων το 1989-1990.
Ο κατακερματισμός και η πολτοποίηση της χώρας μας και της Βαλκανικής είχε από τότε δρομολο-γηθεί ως μέρος των ευρύτερων σχεδιασμών της Νέας Τάξης με επίκεντρο την Κεντρική Ασία και αποτυπωνόταν με ευδιάκριτο και εμφανή τρόπο στις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι του 1997 και 1998, στο σχέδιο Ανάν, στον «Καποδίστρια» και μετέπειτα στον «Καλλικράτη». Η μεγάλη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος τον Οκτώβριο του 2008 και το επαπειλούμενο κραχ στις Οι-κονομίες της Δύσης οριστικοποίησε και επιτάχυνε τη ροή των γεγονότων.
Συνοψίζοντας την πορεία της χώρας από το Μνημόνιο και μετά και την υποταγή της στις επιδιώξεις του Γερμανικού οικονομικού Ράιχ και της σπείρας του ΔΝΤ, αλλά και την υποταγή της στα σχέδια της ιμπεριαλιστικής Νέας Τάξης στη ζώνη Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη που θα θίξουμε παρακάτω, ισχύει ακέ-ραια η εισαγωγή από την παρέμβαση του ΔΗΚΚΙ σε εφημερίδα της Αριστεράς στις 6 Μαρτίου του 2010, όταν αποφασιζόταν το Μνημόνιο. Τότε λέγαμε:
«Στον Καρχαρία όταν δόσεις ένα κομμάτι κρέας δεν θα ηρεμήσει, αντίθετα, θα αγριέψει και θα απαιτήσει, δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. Γιατί αυτή είναι η διαλεκτική του Καρχαρία…»
«Χρειάζεται να τεθεί θέμα Στάσης Πληρωμών στους δανειστές (Μονομερής Διαγραφή του Χρέους), χρειάζεται αποδέσμευση από την παραγωγική αιμορραγία και την μεταφορά υπεραξίας και παρα-γόμενου πλούτου μέσω του ΕΥΡΩ στον Ευρωπαϊκό Βορρά και ανάκτηση του δικαιώματος χάραξης νομισματικής πολιτικής και χάραξης πολιτικής δημοσίων επενδύσεων και δημοσιονομικής πολιτι-κής από την χώρα…»
Εάν στα προηγούμενα προστεθεί:
Ο Διαχειριστικός Έλεγχος του χρέους και ο καταλογισμός ευθυνών όπως έγινε σχετικά πρόσφατα στον Ισημερινό με αποτέλεσμα να διαγραφεί ως παράνομο και απεχθές το μεγαλύτερο μέρος του χρέους του και η άμεση εξωλογιστική φορολόγηση της υπερσυσσώρευσης πλούτου και η αναδια-νομή του εθνικού εισοδήματος υπέρ του λαού, τότε αναδεικνύεται η διέξοδος για τη χώρα. Αυτή είναι η βάση της πρότασής μας για το Παλλαϊκό Εθνικό Μέτωπο και το ασυμβίβαστο Νέο ΕΑΜ, για την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ και μια νέα εξουσία στον τόπο.
Η κρίση του «χρέους» πρόδρομος και συναίτιος μιας νέας εθνικής κρίσης
Η κρίση του «χρέους» που βιώνει η χώρα δεν αποτελεί μόνο εκδήλωση της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος που ξέσπασε το 2008 στις ΗΠΑ και απειλεί να επανακάμψει σφοδρότερη και να επεκ-ταθεί όπως την δεκαετία του ΄30 με μοιραίες συνέπειες στην Ευρώπη. Η επιλογή της Ελλάδας ως υποδείγματος εφαρμογής του «δόγματος του σοκ» για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου δεν οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους αδύναμους οικονομικούς κρίκους της Ε. Ένωσης.
Η πορεία της Ελλάδας προς την Χρεοκοπία οφείλεται πρωτίστως στην διαχείριση σε βάρος της της Μεγάλης Κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος από την Γερμανία και τις ΗΠΑ και στην επιλογή της ως εφαλτήριο και προπομπό για τις χώρες της οικονομικής Περιφέρειας.
Η στοχοποίηση της χώρας μας συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του συγκερασμού οικονομικών (Γερ-μανία-Γαλία) και γεωπολιτικών επιδιώξεων (ΗΠΑ) και μόνο έτσι μπορεί πολιτικά να ερμηνευθεί.
Μόνον έτσι μπορεί να ερμηνευθεί και η διεθνούς κλίμακας επίθεση σε στοιχεία που συγκροτούν την ίδια την υπόσταση του Ελληνικού εθνικούς όπως η γλώσσα, η ιστορία, η Παιδεία και ο Πολιτι-σμός.
Μόνον έτσι μπορεί να ερμηνευθεί η προκλητική και επικίνδυνη διαχείριση του Μεταναστευτικού προβλήματος αποκλειστικά σε βάρος της χώρας μέσω του Δουβλίνου 1 και 2 με την συναίνεση και την συνδρομή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Σήμερα, εκτός από την οικονομική, μια νέα, εθνική αυτήν την φορά κρίση, με απροσδιόριστες - μη αντιστρεπτές συνέπειες - προετοιμάζεται από τις κυβερνήσεις και το καθεστώς της ξένης κατοχής.
Η συμφωνία του Ερζερούμ εισάγει την χώρα στην τροχιά του ανυπόληπτου διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης το οποίο θα κληθεί να εκδικάσει τις ανύπαρκτες Ελληνοτουρκικές διαφορές (Τουρκικές διεκδικήσεις) στο Αιγαίο. Υπενθυμίζουμε ότι την προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης είχαν έμμεσα αλλά σταθερά αρνηθεί όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις των Α. Παπανδρέου και Κ. Κα-ραμανλή.
Το τέχνασμα της «συνεκμετάλλευσης» του Αιγαίου υποκρύπτει όχι μόνο την αρπαγή του συνόλου του ορυκτού πλούτου του, αλλά και τη διάρρηξη και την διχοτόμηση έως τον 25ο μεσημβρινό όλου του ενιαίου χώρου Κύπρος - Αιγαίο - Θράκη.
Μετά τις συμφωνίες της Μαδρίτης του 1997 και του Ελσίνκι το 1998 από τις κυβερνήσεις Σημίτη και μετά την παράδοση του ελέγχου του εναέριου χώρου του Ανατ. Αιγαίου, διάμεσο του ΝΑΤΟ, από την κυβέρνηση Καραμανλή ετοιμάζεται το τελικό βήμα του ενδοτισμού που φέρει το όνομα «προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης» Το ΔΗΚΚΙ εκτιμά ότι:
Πίσω από την επιβολή του δόγματος του σοκ ετοιμάζεται η Χάγη για να ολοκληρώσει το Βατερλό του νεοελληνικού κράτους και του Ελληνισμού. Το ταξικό και το εθνικό πρόβλημα εκδηλώνονται σήμερα και αναζητούν απάντηση ενιαία και αλληλένδετα όσο ποτέ. Είναι εθνική ανάγκη η Ελλά-δα:
-Να προχωρήσει στην ανακήρυξη της ΑΟΖ της με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας του ΄82 σύμφωνα την διεθνή πρακτική την οποία ακολουθούν τα τελευταία χρόνια όλες σχεδόν οι χώρες της Δύσης και να επιλυθεί έτσι ομαλά και το πρόβλημα οριοθέτησης της Υφαλοκριπίδας, το μόνο υπαρκτό πρόβλημα στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα:
-Να διατυπώσει Νέο Αμυντικό Δόγμα και να επαναπροσανατολίσει την εξωτερική της πολιτική. Να επιδιώξει συμμαχία με την Ρωσία του Πούτιν στους τομείς της Άμυνας, της αξιοποίησης του ορυκτού της πλούτου, της Ενέργειας και των Αγωγών. Να σταματήσει την συμμετοχή της και τη λειτουργία της Σούδας στις σταυροφορίες της Δύσης στην Λιβύη, το Αφγανιστάν κ.ά.
Κανένας Ελληνοτουρκικός διάλογος και καμία φιλία με το Τουρκικό στρατιωτικό καθεστώς δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν πρώτα το τελευταίο δεν άρει την «απειλή πολέμου» την οποία έχει διατυπώσει σε βάρος της χώρας μας, δεν διακηρύξει τον σεβασμό του στις συνθήκες της Λοζάννης του 1923 και των Παρισίων του 1947 που ορίζουν τα σημερινά σύνορα και δεν αποσύρει τα στρατεύματα κατοχής και το διεθνές έγκλημα του εποικισμού στην Κύπρο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ!
Ελληνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέο ΕΑΜ!
Ελεύθερη Ελλάδα
Η Νέα Τάξη (ο νέος φασισμός) διορίζει, κουρελιάζοντας το Σύνταγμά μας, «πρωθυπουργό» υπάλλη-λο της Μέρκελ (Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Τ. και μέλος της «Τριμερούς Επιτροπής»). Η «Τριμερής Επι-τροπή» υπηρετεί το διεθνές καρτέλ των τοκογλύφων-τραπεζιτών με στόχους:
1 )Την διάλυση των «εθνών-κρατών» και τον οριστικό ενταφιασμό των εθνικών κοινοβουλίων και μαζί της δημοκρατίας και των εκλογών. 2) Την αφαίρεση κάθε συλλογικού ή/και ατομικού δικαι-ώματος (οικονομικού, εργασιακού, κοινωνικού κ.ά.) στο όνομα της Παγκοσμιοποίησης και της απάτης των χρηματιστικών «αγορών».
Η Νέα Τάξη για να επιβάλλει την δικτατορία της στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου χρησιμοποιεί ως μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γερμανία - Ευρωπαϊκός Βορράς), το ΕΥΡΩ (ΜΑΡΚΟ), το ιδεολόγημα των Ανοικτών Συνόρων (Open Borders) και το τοκογλυφικό Χρέος, και ως εφαλτήριο, «πιλότο» και χώρα πρώτης εφαρμογής έχει επιλέξει και χρησιμοποιεί τη χώρα μας.
Υψώνει ένα Δ΄ Ράιχ με όπλα αυτήν την φορά οικονομικά και επικοινωνιακά (στρατηγική της ήπιας ισχύος) και με «στρατεύματα κατοχής» ενσωματωμένες από καιρό (Συνθήκη του Μάαστριχτ), εκ-μαυλισμένες τοπικές πολιτικές ηγεσίες (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-κεντροαριστερά), για το ίδιο με το Γ΄ Ράιχ και τον Ναζισμό αποτέλεσμα: Κατοχή, φτώχεια, εξαθλίωση, θάνατο!
Στην περίπτωση της χώρας μας, ενός προεπιλεγμένου στόχου της Δύσης με ιστορικές παρακαταθή-κες, νευραλγική γεωπολιτική θέση και σημαντικό ορυκτό πλούτο, δεν πρόκειται μόνο για βίαιη καπι-ταλιστική αρπαγή πλούτου… Η Νέα Τάξη μας ζητά «τα πάντα!», επιδιώκει τη γενοκτονία και τη συλ-λογική εξόντωσή μας ως έθνους και ως λαού!
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ ήρθε να ολοκληρώσει ό,τι δεν μπόρεσε μόνο του το ΠΑΣΟΚ. Να προάγει την «πάση θυσία υπερχρέωση της χώρας». Να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη Χρεοκοπία και στην συνέχεια να εγγυηθεί την Κατοχική Οικονομία-Λεηλασία με ΕΥΡΩ ή Κατοχική ψευτο-δραχμή και να καταλήξει σε μια νέα - μεγαλύτερη από το 1922 - εθνική καταστροφή:
Στην αποσύνθεση και τον διαμελισμό της χώρας και της Βαλκανικής σε ζώνες ελεύθερης εκμετάλ-λευσης, σε ζώνες υπό απόσπαση όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης» και όπως προετοιμάζεται συστη-ματικά στην ζώνη Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη από τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι του 1997 και 1998 και το «σχέδιο Ανάν». ΚΟΜΙΖΕΙ:
-Βίαιη Φτωχοποίηση (Αλβανοποίηση). Γενική Στάση Πληρωμών στο εσωτερικό με στόχο την ανε-ξέλεγκτη ύφεση (απορρύθμιση), κατάρρευση και Λουκέτα - Απολύσεις - Ανεργία - Μετανάστευση ΠΑΝΤΟΥ! Διάλυση του Δημόσιου. Εκμηδενισμό των αποδοχών. Κατασχέσεις καταθέσεων. Απαξίωση και εξαναγκασμό σε Πλειστηριασμό της μικρής ιδιοκτησίας - Αφανισμό της Μεσαίας Τάξης.
-Κύρωση της νέας Δανειακής Σύμβασης από την Βουλή ώστε με ισχύ του Αγγλικού δίκαιου! να κατάσχονται ανεμπόδιστα Εθνικές Επιχειρήσεις και Υποδομές, μνημεία πολιτισμού, μνημεία φυσικού κάλους, η γη, ο ορυκτός μας πλούτος κ.ά.
-Άρση Προσωπικών Δεδομένων και Ελευθεριών - Άρση Επαγγελματικού Απορρήτου! Ιδιώνυμο! Δουλεία και Ηλεκτρονικό Φακέλωμα! στην Παγκόσμια διακυβέρνηση των «αγορών».
Ο Ελληνικός λαός βιώνει μια «διατεταγμένη πορεία προς την απόλυτη καταστροφή!». Γνωρίζει ότι δεν είναι αυτό «το ριζικό του». Γνωρίζει και το που βρίσκεται η δύναμή του. Ώρα να την αξιοποιήσει!
Να ενωθεί και να αποκρούσει από κοινού την θανάσιμη ιμπεριαλιστική εισβολή και Ξένη Κατοχή και όλο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα του Νεοφιλελευθερισμού το οποίο από μια 20-ετία την υπη-ρετεί και συνεταιρίζεται μαζί της και ας αφήσει για μετά τις διαφορές του, ας αποφανθεί μετά για το αν «θα ανατρέψει τον καπιταλισμό», αν θα αναζητήσει άλλο «Ευρωπαϊκό δρόμο» κ.τ.λ.
Να ενωθεί σε μια ειλικρινή Συμμαχία του εξαπατημένου κόσμου της «λαϊκής δεξιάς» και της «3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ» με το κίνημα των «Αγανακτισμένων» και την Αριστερά. Σε:
MIA ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ από τον μισθωτό, τον άνεργο, τον εργά-τη, τον αγρότη, τον νέο, τον αυτοαπασχολούμενο, τον επιχειρηματία που συνθλίβεται, τον ένστολο που αγωνιά, τον ελεύθερο διανοούμενο ΚΑΘΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΑ!
Απαιτείται για τούτο ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο. Ένα σαφές-ισχυρό ιδεολογικό Πρόταγμα Αρχών με την δυναμική της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης 1940-1944. Ένα ασυμβίβαστο Νέο ΕΑΜ με σκοπό να δώσει άμεσα πολιτική πρόταση και διέξοδο Απελευθέρωσης και Νέας Εξουσίας. Να οργανώσει στην βάση τον λαό, να μετατρέψει την Λαϊκή Οργή σε Εξέγερση και Ανένδοτο αγώνα μέχρι τη Νίκη! ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…
Νέο ΕΑΜ - Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ (12 σημεία)
1) Τέλος το «ανήκομεν εις την Δύσιν». Εθνική στρατηγική και Αξιοποίηση των γεωπολιτικών, των πλουτοπαραγωγικών, των εδαφο-κλιματικών και των πολλών και σημαντικών συγκριτικών πλεονε-κτημάτων της χώρας μας. Επανακαθορισμός της διεθνούς θέσης της - Εναλλακτικές Πηγές δανεισμού. Συνεργασία με την Ρωσία και τις χώρες του BRIC. Εθνική Κυριαρχία και Πρόταξη της ιστορίας, της γλώσσας και του Πολιτισμού μας!
2) Μονομερής Διαγραφή του «Χρέους», το οποίο, ουσιαστικά έχει αποπληρωθεί από την Ελλάδα δύο φορές έως το 2009! Καταγγελία της επιχείρησης διεθνούς διασυρμού της χώρας και της τρομο-κράτησης του λαού με το Μέγα Ψεύδος των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και media πως δήθεν από τις δόσεις των δα-νείων (π.χ. 6η δόση) πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και άλλες υποχρεώσεις του Κράτους.
-Διεκδίκηση των Πολεμικών Αποζημιώσεων και του «Κατοχικού Δανείου» που οφείλει στην Ελλάδα η Γερμανία (η οποία έχει αποζημιώσει όλες τις άλλες χώρες - ακόμη και την «άκαπνη» κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο Τουρκία) και ξεπερνούν κατά πολύ το Ελληνικό «Χρέος»!
3) Αντιμετώπιση του «Ελλείμματος» με: α) Κατάσχεση του παράνομου πλούτου που αποθησαύρισε το παρασιτικό κεφαλαίο και το πολιτικό σύστημα της 20-ετίας, ο οποίος, μπορεί να συλληφθεί και ξε-περνά τα 160δις. β) Δίκαιη - «Εξωλογιστική» φορολόγηση των μεγάλων Α.Ε., και των Πολυεθνικών που απομυζούν, εξάγουν και μεταφέρουν αλλού τον εθνικό μας πλούτο και η υπο-φορολόγηση των οποίων υπήρξε η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΤΙΑ της πρώτης εκτροπής του «Ελλείμματος» το 2008!
4) Κρατικοποίηση υπό Λαϊκό έλεγχο στην διοίκηση όλων των τραπεζών και των ΔΕΚΟ χωρίς αποζη-μιώσεις των μεγαλο-μετόχων! Διαγραφή των χρεών των μικροοφειλετών στις τράπεζες.
5) Επάνοδος σε Εθνικό Νόμισμα! ( Όχι σε υποτιμημένη Κατοχική ψευτοδραχμή των Μέρκελ και ΔΝΤ). Το ΕΥΡΩ με την καταστροφή της Εγχώριας Παραγωγής και με τον υποχρεωτικό Νεοφιλελευθερισμό μετατρέπει την Ελλάδα σε τριτοκοσμική χώρα, σε αποικία τύπου Μπουρκίνα Φάσο που έχει κι΄ αυτή «σκληρό νόμισμα» και «Ανοιχτή Οικονομία» αλλά λιμοκτονεί.
6) Επάνοδος σε «Εθνική Οικονομία!» και Εγχώρια Παραγωγή με προϋπόθεση την ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ:
Τις νέες, «υπό λαϊκό έλεγχο ΔΕΚΟ», την μικρή και μεσαία Παραγωγική Επιχείρηση και το μεγάλο Αγροτικό πλεονέκτημα της χώρας, και κυρίως τις Δημόσιες Επενδύσεις από έναν ριζικά ανασυγκρο-τημένο, απαλλαγμένο απ΄ το κομματικό κράτος και απ΄ το «βαθύ κράτος» των media και των πολύ-εθνικών τύπου «SIEMENS – HELLAS», Δημόσιο Τομέα!
7) Ακύρωση των Μνημονίων των Δανειακών Συμβάσεων και όλης της νομοθεσίας για τα χαράτσια, περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων, Ασφαλιστικό, Εργασιακά, Περιβάλλον κ.ά.
-Στήριξη του λαϊκού εισοδήματος! Να επανεκινηθεί έτσι και η Αγορά. Να κινήσει την Παραγωγή. Να προκύψουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Οικονομία, και έσοδα στο Κράτος. Διατίμηση των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, σπάσιμο των καρτέλ διαμόρφωσης των τιμών.
8) Παραγραφή της «Παραγραφής»! Τιμωρία και Δήμευση περιουσιών των καταχραστών και όσων: με «δηλώσεις» τους (Τιτανικός κ.λ.π.) έπληξαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ή πλαστο-γράφησαν κρίσιμα μεγέθη για τον δανεισμό της («Έλλειμμα» του 2009!), ή με την διεύρυνση από Τ3 σε Τ10 του χρόνου διαπραγμάτευσης των Ελληνικών Ομολόγων το 2009 (όταν δανειζόμασταν με 2%!) εκτίναξαν στα ύψη τα spreads και τα επιτόκια δανεισμού της.
9) Προτεραιότητα στους Ανέργους, στον καταδυναστευόμενο πολίτη και στο Κοινωνικό Κράτος.
10)«Οροφή» και Αντιμετώπιση στο λιμνάζον Μεταναστευτικό πρόβλημα το οποίο εξορίζει την Ελ-ληνική εργατική τάξη και απειλεί την συνέχεια του τόπου.
11)Αμυντικό Δόγμα απέναντι σε ΗΠΑ και Άγκυρα. Καμία υποχώρηση στα χωρικά μας ύδατα (12 ν.μ.), στην Α.Ο.Ζ., την υφαλοκρηπίδα, το FIR και την αναμενόμενη έξαρση της επιθετικότητας στο Αιγαίο.
12)Ενεργοποίηση του αρθ. 120 του Συντάγματος! Συντακτική Εθνοσυνέλευση! Κατάργηση βουλευ-τικών συντάξεων και προνομίων. Πραγματική Δημοκρατία και Κάθαρση στο Κράτος και την Δικαιο-σύνη.
«η προκοπή για τους ελεύθερους/για μας»

No comments:

Post a Comment